‘Offiesiejeel’ kindertalentenfluisteraar 

Als gecertificeerd kindertalentenfluisteraar voer ik gesprekken met kinderen over hun talenten.

Een blij, ontspannen en leuk gesprek over wat het kind graag doet en waar het blij van wordt.

Het kind gaat voor, ik stel vragen, het kind vertelt, ik reik aan, het kind antwoordt. Samen zoekend naar waar we ´blij van worden´ Want dat is wat talent is! Elk kind heeft talent! Dat help ik zoeken zodat we veel blije en veerkrachtige kinderen krijgen. Mijn missie!

Talentgedreven werken met kinderen

Een talentgesprek heeft tot doel:

  • dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt
  • dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van het zorgvuldig ontwikkeld materiaal, om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid
  • zodat ze beter kunnen omgaan met alle uitdagingen die op hun pad liggen.