Rots en Water (weerbaarheidstraining)

Voor alle jongens en meisjes die stevig in hun schoenen willen staan, in de leeftijd van ongeveer 8 tot 14 jaar, die (beter) voor zichzelf op willen komen en daarbij meer op zichzelf willen leren vertrouwen.
Zo kan het lastig zijn om je grenzen aan te geven of voor jezelf op te komen als je gepest wordt. Wanneer je het lastig vind om voor een groep te staan. Of als je je onzeker voelt over jezelf en je graag wat steviger in je schoenen wilt staan. Letterlijk en figuurlijk.
Tijdens de lessen is er veel ruimte voor bewegingsoefeningen. Je gaat vooral ervaren (bewust worden) door het doen (bewegen). Je gaat je meer bewust worden van je lichaam en  herkennen hoe je reageert in bepaalde situaties en hoe je je daarbij voelt.

Als gecertificeerd Rots en Water trainer bied ik de mogelijkheid voor het geven van individuele weerbaarheidstraining Rots en Water. Een training van 6 tot 8 wekelijkse lessen.

De training

Rots & Water ® is een psychofysieke training voor jongens en meisjes binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale- communicatie en confrontatievaardigheden aangeleerd.